แชคิล ดิลลอน

 แต่งงานตั้งแต่แรกเห็น: Nicole Lilienthal - Chris Thiek

Married at First Sight ซีซั่นที่ 16 ในแนชวิลล์ เป็นการปิดท้ายงานแต่งงานห้างานสุดท้ายในคืนนี้ แต่ผู้รั่วไหลบอกว่ามีเพียงหนึ่งในการแต่งงานเท่านั้นที่จะคงอยู่