Eric Gayton

 ชีวิตหลังการล็อคอัพ: Eric Gayton

Heather ภรรยาของ Eric Gayton แห่ง Life After Lockup ได้ให้ความกระจ่างเล็กน้อยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับสามีที่เหินห่างของเธอ