ข่าวราชวงศ์

การเมืองฝ่ายซ้ายของ Meghan Markle กำลังปิด Rich Pals ของ Prince Harry – บางที Harry ก็เช่นกัน?

Meghan Markle เป็นอิสระด้วยการแสดงการเมืองที่เอนเอียงไปทางซ้ายซึ่งไม่ได้ทำให้เธอโด่งดังจากฉากของ Prince Harry