ไรอัน แบล็ค

 ชาวนาต้องการภรรยา: Ryan Black

ในรายการ Farmer Wants a Wife ไรอัน แบล็ก เกษตรกรไม่เคยเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดกับผู้หญิงที่เขาได้รับเชิญมาที่ฟาร์มถึงสองครั้ง